0628273953 / 010 2262129 info@dietist-rotterdam.nl

Na lang wikken en wegen heeft de praktijk besloten om geen nieuwe contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars. Wegens meerjarige contracten heeft de praktijk met sommige zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2020 geen contract meer en met anderen lopen de contracten door tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 heeft de praktijk geen contracten meer met zorgverzekeraars. Zie de webpagina vergoedingen voor een overzicht van de betreffende zorgverzekeraars.

Hoewel het vervelend is om dit besluit te moeten nemen heb ik er natuurlijk goede redenen voor en wil ik graag via dit nieuwsbericht uitleggen wat de beweegredenen zijn en wat er precies gaat veranderen.

Er zijn meerdere redenen om dit besluit te nemen, maar de belangrijkste zijn;

 • Als diëtist mag ik bij een aantal verzekeraars geen 1e en 2e graad familieleden meer behandelen, dus kom je bij mij in de praktijk dan kan ik geen kinderen, (schoon)ouders, (schoon)broers of (schoon)zussen behandelen die ook bij dezelfde zorgverzekering zijn aangesloten.
 • De praktijk mag bij sommige verzekeraars geen telefonische consulten meer declareren, wat voor veel mensen in de praktijk bijzonder lastig is! Sommige mensen wonen op meer dan anderhalf uur reizen van de praktijk of zijn niet goed ter been en hebben moeite de praktijk te bereiken.
 • Diëtisten met een contract zijn verplicht gesteld door een aantal zorgverzekeringen om een klanttevredenheidsonderzoek te verrichten, wat op zich prima is. Alleen moet de praktijk de kosten voor deze onderzoeken zelf betalen en dat lijkt me onterecht als dit verplicht is gesteld door de verzekeraars, het zou redelijk zijn als de verzekeraar die kosten voor zich neemt.
 • Het tarief is al sinds 2007 niet meer verhoogd en volgens de indexering zou het tarief inmiddels op 72-80 euro per uur moeten liggen. Helaas blijven we als beroepsgroep steken op ca. 60 euro per uur. Terwijl alle kosten uiteraard wel stijgen, zoals huisvesting, verzekeringen, scholing, computers en de kostbare computer systemen die wij verplicht moeten inzetten vanuit de zorgverzekering. Hierdoor heeft ca. de helft van de diëtisten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenopbouw, de kosten daarvoor zijn simpelweg te hoog.
 • Als diëtist heb ik in inmiddels al vele jaren heel veel cliënten mogen helpen en daarnaast voortdurend nascholing gevolgd om mijn kennis te vergroten. Daarmee heb ik veel ervaring opgedaan en specialistische kennis opgebouwd, dit resulteert normaal gesproken in een hoger uurtarief en zorgverzekeraars komen hierin niet tegemoet. Het uurtarief dat de zorgverzekeraars biedt is voor een pas afgestuurde diëtist even hoog als voor iemand met jarenlange ervaring en kennis.

Al met al voor mij genoeg redenen om eindelijk de stap te zetten en de contracten niet meer te verlengen. Er is al jaren ontzettend veel onvrede onder de Nederlandse diëtisten en alhoewel zorgverzekeraars dit mondjesmaat lijken te gaan honoreren heb ik geen intentie meer om daarop te wachten.

De praktijk gaat pas weer contracten aan als de zorgverzekeraars een markconform uurtarief gaan hanteren, waarbij de onzinnige eisen zoals eerder genoemd worden geschrapt. Op dit moment lijkt het erop dat sommige verzekeraars zoals Menzis de roep van de diëtisten wel serieus nemen en een tarief gaan hanteren van ruim 70 euro per uur. Toch heeft de praktijk besloten wegens de andere eisen op dit moment geen contracten meer af te sluiten of te verlengen, zeker niet omdat ze vaak voor 2-4 jaar worden aangegaan en we als beroepsgroep helaas hebben ervaren dat verzekeraars dit soort eisen tussentijds mogen aanpassen en uitvoeren, maar je dan alsnog aan het contract gebonden bent.

 

Dan het belangrijkste, wat betekent dit voor jou?

 

Voor heel veel mensen die ik zie maakt het gelukkig nauwelijks iets uit, ik declareerde tot nu toe bij de zorgverzekering en die verhaalde het gedeclareerde bedrag dan meestal weer, want er staat veelal nog eigen risico open. Nu dien je dus zelf de factuur in, in plaats van dat de praktijk dat doet.

Vanaf 1 januari betaalt iedereen die is verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar in de praktijk na afloop van het consult direct via een pin betaling. Er zijn veel mensen in de praktijk die dat nu ook al doen, dan verandert er dus nagenoeg niets.

Na betaling ontvang je digitaal een factuur en die kun je zelf indienen bij de zorgverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden ca. 60 tot 70 euro per heel behandel-uur, sommige verzekeraars vergoeden een bepaald percentage daarvan. De precieze voorwaarden staan beschreven in de polisvoorwaarden van je verzekering.

Dieetzorg is een vorm van basiszorg en valt daarmee onder het verplicht eigen risico, dat is vastgesteld op 385 euro per jaar. Moet je bijvoorbeeld naar een ziekenhuis voor een onderzoek of een operatie dan declareert het ziekenhuis de rekening en zie je dit terug als een nota van de zorgverzekering waarbij je (een deel van) het eigen risico van 385 euro moet betalen. Declareer je dan zelf ook een dieetconsult dan krijg je dit bedrag dus (gedeeltelijk) terug, afhankelijk van je polisvoorwaarden.

Heb je geen gebruik gemaakt van zorg die valt onder de basiszorg, zoals de zorg die een ziekenhuis verleent, dan staat je eigen risico waarschijnlijk nog open en komen de eerste 385 euro voor eigen rekening. Dat was al zo en dat blijft zo, dus daar verandert niets aan.

Kies je voor een dieetconsult dan gaat het als volgt:

 • Je betaalt het consult na afloop van het consult gelijk in de praktijk per pin betaling, de factuur ontvang je per mail om zelf in te dienen bij jouw verzekering.
 • Een intake consult bestaat uit een consultatie in de praktijk van 90 minuten en het uitwerken van het advies gedurende 30 minuten, totaal 2 uren.
 • Een vervolg consult duurt 30, 45 of 60 minuten en de kosten zijn naar rato.
 • De factuur wordt direct digitaal toegezonden en kun je zelf indienen bij de verzekering.
 • De verzekeraar kan ca. 60-70 euro per behandel uur vergoeden en soms vergoeden verzekeraars een bepaald percentage, kijk daarvoor de polisvoorwaarden na.
 • Het verplicht eigen risico van 385 euro is van kracht bij dieetzorg en kan er daarom voor zorgen dat de kosten geheel voor eigen rekening komen.

Orthomoleculaire zorg

 

Aangezien ik ook orthomoleculair therapeut ben combineer ik deze beiden zorgvormen in de praktijk, dus zowel dieetzorg als orthomoleculaire zorg komen tijdens consulten aan bod. Tijdens consulten worden er dieetadviezen gegeven en dat valt onder dieetzorg, maar ook suppletie en leefstijl adviezen en dit valt onder orthomoleculaire zorg. Het is dus moeilijk, zo niet onmogelijk om daar een scheiding in te maken. Dit betekent dat er tijdens een consult altijd over voeding, supplementen, onderzoeken of leefstijl wordt gesproken en geadviseerd. De keuze die je maakt voor een dieetconsult of orthomoleculair consult heeft vooral van doen met de betaling en eventuele vergoeding. Bekijk daarom goed de polisvoorwaarden en geef bij aanvang van het consult aan welk consult er geboekt kan worden.

Orthomoleculaire therapie valt onder aanvullende verzekeringen, onder de noemer ‘alternatieve zorg’.  Omdat ik als therapeut ben aangesloten bij de MBOG krijg je in veel aanvullende pakketten orthomoleculaire zorg (deels) vergoed.

Het tarief voor orthomoleculaire is te vinden op deze pagina. Omdat deze zorg uit het aanvullende pakket komt is het niet gebonden aan het verplicht eigen risico in de zorg.

Kies je voor een orthomoleculair consult dan gaat het als volgt:

 • De kosten voor het consult worden direct aan het einde van het consult voldaan via pin of gepaste contante betaling.
 • Een intake consult bestaat uit een consultatie in de praktijk van 90 minuten en het uitwerken van het advies gedurende 30 minuten, totaal 2 uren.
 • Een vervolg consult duurt 30, 45 of 60 minuten en de kosten zijn naar rato.
 • De factuur wordt direct digitaal toegezonden en kun je zelf indienen bij de verzekering.
 • Het consult valt onder ‘alternatieve zorg’ en de verzekeraar vergoed vaak een maximum bedrag per dag, bijvoorbeeld 40 of 45 euro per dag.
 • Er is geen sprake van het verplicht eigen risico bij aanvullende zorg zoals orthomoleculaire zorg.

GRATIS E-BOOK

Met Fitter in een dag krijg je…

- Heerlijke recepten

- Een uitgebalanceerd dagmenu

- Informatie over de invloed van voeding op stress

- Inzicht in je eigen voedingsgewoonten

- Een nieuwe start

 

Al ruim 1000 mensen hebben dit e-book gedownload.

Gelukt, het e-book is naar je inbox verstuurd. Heb je hem niet ontvangen? Check dan even je spamfolder. Zit hij ook daar niet in, stuur dan een mailtje naar info@dietist-rotterdam.nl